Magdalena Koziara

Pełnomocnik Rektora ds. inicjatyw proinnowacyjnych

Inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów, rozwiązań oraz programów rozwojowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego jako największej na Pomorzu Zachodnim uczelni, w szczególności dotyczących społeczności studentów i doktorantów, w tym:

· kreatywne i imitujące projekty dla studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, obejmujących wsparcie infrastrukturalne, psychologiczne oraz naukowe;

· projekty i inicjatywy obejmujące rozwój kompetencji dla studentów i pracowników;

· opracowanie założeń dotyczących wdrażania procesu doskonalenia systemu skarg i wniosków oraz postulatów studenckich w zakresie kultury jakości kształcenia, stypendiów, umiędzynarodowienia oraz wsparcia i rozwoju;

Rekomendowanie implementacji dobrych praktyk występujących w jednostkach szkolnictwa wyższego w zakresie wsparcia i rozwoju społeczności akademickiej.

magdalena.koziara@usz.edu.pl