MAREK KAROŃSKI

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. O ochronie informacji niejawnych. Dz.U.2010 Nr.182 poz.1228.

e -mail marek.karonski@usz.edu.pl , tel.91 444 1120