dr hab. Angelo Rella, prof. US

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uczelniami i innymi podmiotami Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego