prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

Pełnomocniczka Rektora ds. prostego języka

  1. Reprezentowanie Rektora US na ogólnopolskich konferencjach, seminariach itp. dotyczących prostego języka
  1. Upowszechnianie idei prostego języka w sferze administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
  1. Merytoryczne konsultacje strategicznych dokumentów uniwersyteckich

prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

Instytut Językoznawstwa US