• 27 CZE 18
  Aktywizacja zawodowa i badawcza seniorów

  Aktywizacja zawodowa i badawcza seniorów

  Uniwersytet Szczeciński realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z sześcioma Uniwersytetami Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego, w tym dwoma ze Szczecina (Ekonomiczna Akademia Seniora i UTW Szczecin Prawobrzeże) oraz z Barlinka, Buku, Nowogardu i Trzcińska Zdroju. Kierownikiem projektu jest dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

  Projekt ma dwa główne cele: badawczy i edukacyjny. Pierwszy dotyczy z jednej strony oceny kompetencji zawodowych i możliwości podjęcia pracy przez członków i sympatyków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z drugiej zaś – zbadanie popytu na osoby 50+ (szczególnie 60+) w przedsiębiorstwach i innych organizacjach z województwa zachodniopomorskiego. W ramach drugiego celu prowadzone są wykłady i warsztaty z zakresu rynku pracy, kompetencji, przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, badań rynkowych, Internetu i roli Polski w gospodarce światowej.

  – W poszczególnych Uniwersytetach Trzeciego Wieku zostały powołane kilkuosobowe zespoły badawcze zaangażowane w realizowane badania naukowe. Osoby te przeprowadzają badania ankietowe wśród seniorów, potencjalnych pracodawców oraz w wybranych Urzędach Pracy z województwa zachodniopomorskiego, podnosząc tym samym swoje kompetencje badawcze. Nie jest wykluczone, że zespoły te będą trwale współpracowały z Uniwersytetem Szczecińskim w monitoringu rynku pracy osób 60+. Poza przedstawionymi aktywnościami, odbywają się spotkania z właścicielami przedsiębiorstw i osobami zarządzającymi oraz osobami pracującymi na etat, mającymi powyżej 65 lat – dodaje dr hab. Marek Kunasz z Instytutu Zarządzania i Marketingu US.

  Ważnym wydarzeniem związanym z realizowanym projektem było spotkanie z Renatą Janik, doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina. Odbyło się ono na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i, poza przedstawicielem Wicepremiera, uczestniczyli w nim prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Gos oraz członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorący udział w projekcie. W ramach spotkania, Renata Janik przekazała od wicepremiera Jarosława Gowina koordynatorom poszczególnych uniwersytetów dyplomy, a wszyscy członkowie uniwersytetów otrzymali drobne upominki. Następnie odbył się wykład dra Waldemara Aspadarca pt: Zmiany na globalnym rynku finansowym, po czym z koncertem muzycznym wystąpił duet z Filharmonii Szczecińskiej, kierowany przez Dariusza Koronczewskiego.

  Projekt potrwa do października 2018 roku. Jego efektem będzie publikacja podsumowująca realizowane badania oraz konferencja podsumowująca projekt.

  Więcej informacji: dr hab. Marek Kunasz, tel. 608 839-122, e-mail: marek@kunasz.eu