może tu

Ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r.

 

Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi przyznania kategorii naukowej w dyscyplinie Uniwersytet Szczeciński uzyskał:

 

a) najwyższą kategorię, A+ w dyscyplinie –

 • historia

 

b) kategorię, A, w 5 dyscyplinach –

 • nauki prawne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki teologiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości

 

c) kategorię B+ w 12 dyscyplinach –

 • literaturoznawstwo,
 • filozofia,
 • ekonomia i finanse,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • językoznawstwo,
 • nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • psychologia

 

d) w żadnej dyscyplinie Uniwersytet Szczeciński nie uzyskał kategorii B.

Accessibility Toolbar