może tu

Kategorie naukowe uzyskane w 2022 r.

 

Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2022 r. dotyczącymi przyznania kategorii naukowej w dyscyplinie Uniwersytet Szczeciński uzyskał:

 

a) najwyższą kategorię, A, w 4 dyscyplinach:

 • nauki prawne,
 • historia,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o polityce i administracji

 

b) kategorię B+ w 13 dyscyplinach:

 • literaturoznawstwo,
 • filozofia,
 • nauki teologiczne,
 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • językoznawstwo,
 • nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne

 

c) kategorię B w 1 dyscyplinie:

 • psychologia

 

d) w żadnej dyscyplinie Uniwersytet Szczeciński nie uzyskał kategorii najniższej, C.

 

Accessibility Toolbar