może tu

Wydział jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu powołaną do organizacji, prowadzenia i koordynowania procesu kształcenia na kierunkach studiów przypisanych wydziałowi, współpracującą w tym celu z instytutami, które zapewniają obsadę zajęć przez kompetentnych nauczycieli akademickich.

 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Dziekan: dr Andrzej Wiśniewski

  Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. prof. US Helena Więcław

  Strona WWW: https://spr.usz.edu.pl

 • Wydział Humanistyczny

  Dziekan: dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

  P. O. Prodziekana Ds. Studenckich: dr Nina Pielacińska

  P. O. Prodziekana Ds. Studenckich: dr Jordan Siemianowski

  Strona WWW: https://hum.usz.edu.pl

 • Wydział Nauk Społecznych

  Dziekan: dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US

  Prodziekan ds. Studenckich: dr Michał Romańczuk

  Strona WWW: https://nsp.usz.edu.pl

 • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Dziekan: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

  Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Mickiewicza: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska

  Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Cukrowa: dr Tomasz Norek

  Strona WWW: https://efz.usz.edu.pl

 • Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

  Dziekan: dr hab. Marta Stępień-Słodkowska

  Prodziekan ds. Studenckich: dr Elżbieta Sieńko-Awierianów

  Strona WWW: https://kfz.usz.edu.pl

 • Wydział Prawa i Administracji

  Dziekan: dr Beata Kanarek

  Prodziekan ds. Studenckich: dr Marzena Radziun

  Strona WWW: https://wpia.usz.edu.pl

 • Wydział Teologiczny

  Dziekan: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

  p.o. Prodziekana ds. Studenckich: ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US

  Strona WWW: https://teo.usz.edu.pl