może tu

Sekcja ds. Nauki wspiera administracyjnie działalność badawczą prowadzoną w instytutach. W szczególności współpracuje z  instytutami w zakresie zadań związanych z  ewaluacją działalności naukowej, prowadzi rozliczenia finansowe pracowników instytutów z zakresu działań związanych z badaniami, współpracuje z przewodniczącymi rad naukowych instytutów zapewniając kompleksową  obsługę posiedzeń,  prowadzi postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r., wspiera pracowników instytutów przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Ekonomiczne, Finansów i Zarządzania

  Sekcja ds. Nauki – Nauki ekonomiczne
  Uniwersytet Szczeciński
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin
  kierownik: mgr Joanna Bajera

   

  Sekcja obsługuje instytuty:
  1. Instytut Ekonomii i Finansów
  2. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  3. Instytut Zarządzania

   

  Instytut Ekonomii i Finansów

   

  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin
  mgr Barbara Zaorska – sekretariat Instytutu
  tel.: 91 444 2121
  e-mail: barbara.zaorska@usz.edu.pl
  pok. 220

   

  mgr Joanna Bajera
  tel.: 91 444 1902
  e-mail: joanna.bajera@usz.edu.pl
  pok. 114

   

  mgr Katarzyna Czerenkiewicz
  tel.: 91 444 2146
  e-mail: katarzyna.czerenkiewicz@usz.edu.pl
  pok. 211

   

  mgr Joanna Mikołajewska
  tel.: 91 444 1805
  e-mail: joanna.mikolajewska@usz.edu.pl
  pok. 114

   

  mgr Jolanta Tomasik
  tel.: 91 444 2027
  e-mail: jolanta.tomasik@usz.edu.pl
  pok. 420

  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  ul. Mickiewicza 64
  71-101 Szczecin

   

  mgr Katarzyna Albrechcińska – sekretariat Instytutu
  tel.: 91 444 1985
  e-mail: katarzyna.albrechcinska@usz.edu.pl
  pok. 336

   

  Krystyna Janczak
  tel.: 91 444 1848
  e-mail: krystyna.janczak@usz.edu.pl
  ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  pok. 335

   

  mgr Agnieszka Łazar
  tel.: 91 444 2165
  e-mail: agnieszka.lazar@usz.edu.pl
  ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  pok. 304

   

  mgr Weronika Semkło
  tel.: 91 444 2165
  e-mail: weronika.semklo@usz.edu.pl
  ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  pok. 304

   

  Instytut Zarządzania
  ul. Cukrowa 8
  71-004 Szczecin

   

  mgr Agnieszka Drabik – sekretariat Instytutu
  tel.: 91 444 3115
  e-mail: agnieszka.drabik@usz.edu.pl
  pok. 206

   

  mgr Małgorzata Hońko
  tel.: 91 444 3125
  e-mail: malgorzata.honko@usz.edu.pl
  pok. 204

   

  mgr Urszula Łaszkiewicz
  tel.: 91 444 3126
  e-mail: urszula.laszkiewicz@usz.edu.pl
  pok. 212

   

  mgr Cecylia Różyło
  tel.: 91 444 3485
  e-mail: cecylia.rozylo@usz.edu.pl
  pok. 205

   

  mgr Beniamin Zawilla
  tel.: 91 444 3124
  e-mail: beniamin.zawilla@usz.edu.pl
  pok. 211

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Humanistyczne

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
  Sekcja ds. nauki Instytutu Filozofii i Kognitywistyki, Instytutu Historycznego, Instytutu Językoznawstwa, Instytutu Literatury i Nowych Mediów
  al. Piastów 40b
  71-065 Szczecin

   

  Kierownik sekcji
  mgr Agnieszka Pawłuszyn
  agnieszka.pawluszyn@usz.edu.pl
  91-444-27-04
  al. Piastów 40b, budynek nr 5, pokój 103
  71-065 Szczecin

   

  Starszy specjalista
  mgr Katarzyna Orłowska
  katarzyna.orlowska@usz.edu.pl
  91-444-27-03
  al. Piastów 40b, budynek nr 5, pokój 102
  71-065 Szczecin

   

  Starszy specjalista
  mgr Monika Potoczny
  monika.potoczny@usz.edu.pl
  91-444-33-11
  ul. Krakowska 71-79, pokój 081
  71-889 Szczecin

  Sekretariat naukowy Instytutu Filozofii i Kognitywistyki

  Starszy specjalista
  mgr Judyta Babis
  judyta.babis@usz.edu.pl
  91-444-32-45
  ul. Krakowska 71-79, pokój 158

   

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Historycznego

  Samodzielny referent
  mgr Anita Majchrzak
  anita.majchrzak@usz.edu.pl
  91-444-33-00
  ul. Krakowska 71-79, pokój 059

   

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Językoznawstwa

  Starszy specjalista
  mgr Magdalena Herman
  magdalena.herman@usz.edu.pl
  91-444-27-11
  al. Piastów 40b, budynek nr 5, pokój 104
  71-065 Szczecin

   

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Literatury i Nowych Mediów

  Starszy specjalista
  Monika Wójtowicz
  monika.wojtowicz@usz.edu.pl
  91-444-30-17
  al. Piastów 40b, budynek nr 5, pokój 101
  71-065 Szczecin

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki o Kulturze Fizycznej

  Sekretariat Dyrektora Instytutu

   

  Małgorzata Seredyńska – samodzielny referent,
  pok. 15
  tel.  91 444 27 35
  e-mail: malgorzata.seredynska@usz.edu.pl

  Sekcja ds. Nauki

   

  mgr Joanna Szwak  – kierownik Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
  pok. 13
  tel. 91 444 2737
  e-mail: joanna.szwak@usz.edu.pl

   

  mgr Małgorzata Borkowska – Stajniak – starszy referent
  pok. 13
  tel. 91 444 2737
  e-mail: malgorzata.borkowska@usz.edu.pl

   

  mgr Monika Musiatowicz – starszy specjalista
  pok. 13
  tel. 91 444 27 37
  e-mail: monika.musiatowicz@usz.edu.pl

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Prawne

  mgr Joanna Sotek – Kierownik Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk Prawnych US
  tel. 91 444 28 12
  e-mail joanna.sotek@usz.edu.pl
  pok. 11

   

  mgr Henryka Kościów – specjalista
  tel. 91 444 28 26
  e-mail henryka.kosciow@usz.edu.pl
  pok. 116 (Sekretariat)

   

  mgr Joanna Tuńska – starszy specjalista
  tel. 91 444 30 18
  e-mail joanna.tunska@usz.edu.pl
  pok. 11

  mgr Ewa Rudawska – specjalista
  tel. 91 444 30 05
  e-mail ewa.rudawska@usz.edu.pl
  pok. 11

   

  mgr Agnieszka Kotula-Empringham – specjalista
  tel. 91 444 28 52
  e-mail agnieszka.kotula@usz.edu.pl
  pok. 309 a

   

  mgr Adriana Nowakowska – specjalista
  adriana.nowakowska@usz.edu.pl
  pok. 309 a

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Społeczne

  Współpraca z instytutami:

   

  Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa
  Instytut Pedagogiki
  Instytut Psychologii
  Instytut Socjologii

   

  Kontakt:

  Sekcja ds nauki – nauki społeczne
  ul. Krakowska 71-79, pok. 170
  71-017 Szczecin

   

  mgr Justyna Stawiak
  tel. 91 444 3107
  e-mail sn.nsp@usz.edu.pl
  pok. [170]

   

  mgr Magdalena Faryś
  tel. 91 444 3247
  e-mail magdalena.farys@usz.edu.pl
  pok. [170]

  Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa
  Katarzyna Prys
  tel. 91 444 3226
  e-mail katarzyna.prys@usz.edu.pl
  pok. [02]

   

  Instytut Pedagogiki
  mgr inż. Kamila Malec
  tel. 91 444 3753
  e-mail kamila.malec@usz.edu.pl
  pok. [3] ul. Ogińskiego 16/17

   

  Instytut Psychologii
  mgr Joanna Szpunar
  tel. 91 444 3240
  email joanna.szpunar@usz.edu.pl
  pok. [08] bud. H

   

  Instytut Socjologii
  mgr Katarzyna Żurek
  tel. 91 444 3239
  email katarzyna.zurek@usz.edu.pl
  pok. [157]

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

  Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze obsługuje:

  1. Instytut Biologii
  2. Instytut Fizyki
  3. Instytut Matematyki
  4. Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

   

  Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze
  Mickiewicza 16, pok. 216-221
  70-383 Szczecin

   

  Kierownik Sekcji ds. Nauki
  Katarzyna Grzesiak
  tel.: 91 444 2377
  e-mail: katarzyna.grzesiak@usz.edu.pl

   

  mgr Urszula Kosińska
  tel.: 91 444 2515
  e-mail: urszula.kosinska@usz.edu.pl

  Sekretariat naukowy Instytutu Biologii
  inż. Katarzyna Maik
  Wąska 13, pok. 10
  71-415 Szczecin
  tel.: 91 444 1515
  e-mail: katarzyna.maik@usz.edu.pl

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Fizyki
  mgr Magdalena Ślepowrońska
  Wielkopolska 15, pok. 115
  70-451 Szczecin
  tel.: 91 444 1227
  e-mail: magdalena.slepowronska@usz.edu.pl

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Matematyki

  mgr inż. Iwona Gałązka – Karbowiak
  Wielkopolska 15, pok. 20
  70-451 Szczecin
  tel.: 91 444 1261
  e-mail: iwona.galazka-karbowiak@usz.edu.pl

   

  Sekretariat naukowy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku

  mgr Katarzyna Łagowska
  Mickiewicza 16, pok. 205
  70-383 Szczecin
  tel.: 91 444 2461
  e-mail: katarzyna.lagowska@usz.edu.pl

 • Sekcja ds. Nauki - Nauki Teologiczne

  Uniwersytet Szczeciński
  Sekcja ds. Nauki – Instytut Nauk Teologicznych
  ul. Pawła VI nr 2
  71-459 Szczecin
  e-mail: sn.teo@usz.edu.pl

   

  mgr Malwina Grzesiak – kierownik Sekcji ds. Naukitel. 91 444 14 60
  e-mail: malwina.grzesiak@usz.edu.pl
  pokój nr 1

   

  mgr Ewa Rabko-Marcjasz
  tel. 91 444 14 57
  e-mail: ewa.rabko-marcjasz@usz.edu.pl
  pokój nr 1

   

  mgr Aleksandra Czernecka – Sekretariat
  tel. 91 444 14 50
  e-mail: aleksandra.czernecka@usz.edu.pl
  pokój nr 2

Accessibility Toolbar