może tu

Lista dyscyplin z przypisaniem do instytutów w Uniwersytecie Szczecińskim

 

DYSCYPLINA NAZWA INSTYTUTU
Filozofia Instytut Filozofii i Kognitywistyki
Historia Instytut Historyczny
Językoznawstwo Instytut Językoznawstwa
Literaturoznawstwo Instytut Literatury i Nowych Mediów
Nauki teologiczne Instytut Nauk Teologicznych
Ekonomia i finanse Instytut Ekonomii i Finansów
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Nauki o polityce i administracji Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości Instytut Zarządzania
Nauki prawne Instytut Nauk Prawnych
Nauki socjologiczne Instytut Socjologii
Pedagogika Instytut Pedagogiki
Psychologia Instytut Psychologii
Nauki o kulturze fizycznej Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Matematyka Instytut Matematyki
Nauki biologiczne Instytut Biologii
Nauki fizyczne Instytut Fizyki
Nauki o Ziemi i środowisku Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

 

Accessibility Toolbar