może tu

Statut US

Ujednolicona wersja Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego na dzień 16 kwietnia 2021 r.

Strategia US

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

Sprawozdanie Rektora

Sprawozdanie Rektora 2020

Sprawozdanie Rektora 2019

Sprawozdanie Rektora 2018

Sprawozdanie Rektora 2017

Sprawozdanie Rektora 2016

Sprawozdanie Rektora 2015

Sprawozdanie Rektora 2011

Sprawozdanie Rektora 2010