może tu

Statut US

Ujednolicona wersja Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego na dzień 15 listopada 2020 r.

Uchwała nr 58/2019

z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik do Uchwały nr 58/2019

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

Strategia US

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020

Sprawozdanie Rektora

Sprawozdanie Rektora 2019

Sprawozdanie Rektora 2018

Sprawozdanie Rektora 2017

Sprawozdanie Rektora 2016

Sprawozdanie Rektora 2015

Sprawozdanie Rektora 2011

Sprawozdanie Rektora 2010