może tu

Statut US

Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego na dzień 6 lutego 2024 r.

Ujednolicona wersja Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego na dzień 2 sierpnia 2023 r.

Strategia US

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

Podsumowanie roku akademickiego

Uniwersytet Szczeciński w faktach i liczbach rok akademicki 2022/2023

Uniwersytet Szczeciński w faktach i liczbach rok akademicki 2021/2022

Uniwersytet Szczeciński w faktach i liczbach rok akademicki 2020/2021

Kodeks etyki nauczyciela akademickiego US

Uchwała nr 124/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 listopada 2021 r.

Plan Równości Płci

 

Sprawozdanie Rektora

Sprawozdanie Rektora 2022

Sprawozdania z działalności Uniwersytetu Szczecińskiego za 2022 rok – informacja o realizacji strategii

Sprawozdanie Rektora 2021

Sprawozdania z działalności Uniwersytetu Szczecińskiego za 2021 rok – informacja o realizacji strategii

Sprawozdanie Rektora 2020

Sprawozdanie Rektora 2019

Sprawozdanie Rektora 2018

Sprawozdanie Rektora 2017

Sprawozdanie Rektora 2016

Sprawozdanie Rektora 2015

Sprawozdanie Rektora 2011

Sprawozdanie Rektora 2010

Accessibility Toolbar