może tu

UWAGA: W tym wykazie zostali wskazani jedynie pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego wykonujący zadania na poziomie uczelnianym. Informacji o pełnomocnikach Rektora działających na rzecz poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni udziela Biuro Rektora.

 

Pełnomocnik Rektora US ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego

Rector’s proxy for evaluation of scientific achievements and of scientific monitoring

Pełnomocniczka rektora ds. organizacji Muzeum Joanny i Jana Kulmów przy Uniwersytecie Szczecińskim

Pełnomocnik Rektora US ds. organizacji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Terytorialnej

Rector’s Plenipotentiary for Territorial Cooperation

Pełnomocniczka Rektora ds. pieczy nad spuścizną Joanny i Jana Kulmów

Rector’s Plenipotentiary for the Care of the Legacy of Joanna and Jan Kulma

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uczelniami i innymi podmiotami Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego

Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Szczecińskiego w konsorcjum „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich”

Rector’s plenipotentiary to represent the University of Szczecin in the „National Center for Baltic Research” consortium

Accessibility Toolbar