może tu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Szczecińskim:

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

– nauki fizyczne

– matematyka

– nauki o Ziemi i środowisku

– nauki biologiczne

 

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

– filozofia

– historia

– językoznawstwo

– literaturoznawstwo

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

– nauki o polityce i administracji

– pedagogika

– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

– ekonomia i finanse

– nauki o zarządzaniu i jakości

– nauki prawne

 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:

– nauki o kulturze fizycznej

 

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

– nauki teologiczne

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim:

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

– nauki o Ziemi i środowisku

– nauki biologiczne

 

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

– historia

– językoznawstwo

– literaturoznawstwo

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

– nauki o polityce i administracji

– pedagogika

– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

– ekonomia i finanse

– nauki o zarządzaniu i jakości

– nauki prawne

 

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

– nauki teologiczne

Accessibility Toolbar