może tu

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim zgodnie z ostatecznymi wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej w 2023 r.

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Szczecińskim Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Szczecińskim
Dziedzina nauk społecznych/ ekonomia i  finanse Dziedzina nauk społecznych/ ekonomia i  finanse
Dziedzina nauk społecznych/ nauki o  zarządzaniu i jakości Dziedzina nauk społecznych/ nauki o  zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Dziedzina nauk społecznych/ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Dziedzina nauk społecznych/ nauki prawne Dziedzina nauk społecznych/ nauki prawne
Dziedzina nauk społecznych/ nauki o  polityce i administracji Dziedzina nauk społecznych/ nauki o  polityce i administracji
Dziedzina nauk społecznych/ pedagogika Dziedzina nauk społecznych/ pedagogika
Dziedzina nauk społecznych/ nauki socjologiczne Dziedzina nauk społecznych/ nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/ psychologia Dziedzina nauk społecznych/ psychologia
Dziedzina nauk humanistycznych/ historia Dziedzina nauk humanistycznych/ historia
Dziedzina nauk humanistycznych/ filozofia Dziedzina nauk humanistycznych/ filozofia
Dziedzina nauk humanistycznych/ językoznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych/ językoznawstwo
Dziedzina nauk humanistycznych/ literaturoznawstwo Dziedzina nauk humanistycznych/ literaturoznawstwo
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ matematyka Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ matematyka
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki fizyczne Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki fizyczne
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki o Ziemi i środowisku Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki o Ziemi i środowisku
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki biologiczne Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauki biologiczne
Dziedzina nauk medycznych i nauk o  zdrowiu/ nauki o kulturze fizycznej Dziedzina nauk medycznych i nauk o  zdrowiu/ nauki o kulturze fizycznej
Dziedzina nauk teologicznych/ nauki teologiczne Dziedzina nauk teologicznych/ nauki teologiczne

Accessibility Toolbar