• 05 SIE 19
  Czasopisma US w nowym wykazie czasopism MNiSW

  Czasopisma US w nowym wykazie czasopism MNiSW

  Resort nauki opublikował nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zostały w nim ujęte tytuły wydawane przez Uniwersytet Szczeciński.

   

  Czasopisma US uwzględnione w nowym wykazie, które otrzymały 20 punktów:

   

  • Acta Iuris Stetinensis
  • Folia Oeconomica Stetinensia
  • Przegląd Zachodniopomorski
  • Studia Językoznawcze
  • Przeszłość Demograficzna Polski
  • Studia Maritima
  • Autobiografia
  • Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
  • Analiza i Egzystencja
  • Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
  • Colloquia Germanica Stetinensia
  • Rocznik Komparatystyczny

   

  Nowy wykaz czasopism w znacznym stopniu opiera się na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, w których indeksowane są publikacje wysokiej jakości. Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów – o czym decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dyscypliny.

   

  Zgodnie z Konstytucją dla Nauki każdy pracownik naukowy musi przedstawić do oceny swoje osiągnięcia (dotychczas wydziały wystawiały jedynie najlepszych pracowników). Badacze będą mogli wskazać do ewaluacji maksymalnie 4 publikacje w ciągu 4 lat.

   

  WIĘCEJ INFORMACJI