• 20 CZE 18

  Debata – „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego”

  JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza 21 czerwca 2018 roku społeczność naszej uczelni na debatę „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”.

  O godz. 12.00 w Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza zostaną zaprezentowane koncepcje zmian organizacyjnych pionu naukowego (dostępne na http://ustawa.usz.edu.pl/index.php/aktualnosci/) oraz dydaktycznego.

  Omówione będą wyniki dwóch ankiet – dla pracowników naukowych i administracji oraz przybliżone zostaną projektowane zasady ewaluacji jednostek naukowych.

  Przedstawione zostaną również informacje dotyczące dyscyplin naukowych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników naszej uczelni na podstawie danych za 2017.

  Zachęcamy do uczestnictwa i do dyskusji.