• 08 LIS 18
  Dla środowiska i dla energii

  Dla środowiska i dla energii

  BEZPIECZEŃSTWO energetyczne, planowanie energetyczne w samorządach, ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, akceptacja społeczna dla inwestycji w OZE – to główne tematy zbliżającej się konferencji „Energetyka niekonwencjonalna na Pomorzu Zachodnim – potencjał, problemy, perspektywy, którą organizuje Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. To nie pierwsza inicjatywa szczecińskich naukowców i samorządowców, którzy szukają najlepszych kierunków rozwoju energetyki.

   

  Sektor energetyczny, to nie tylko duże strategiczne elektrownie, sieci przesyłowe wysokich napięć, które łączą w system kraj oraz pozwalają na budowę mostów energetycznych między różnymi państwami. Coraz ważniejsze stają się lokalne, rozporoszone źródła energii, pojawiają się autonomiczne systemy zasilania dużych obiektów, rośnie także liczba instalacji prosumenckich. To w oczywisty sposób sprzyja dywersyfikacji źródeł energii oraz napędza lokalną przedsiębiorczość, ale także przynosi określone problemy i stawia nowe wyzwania przed władzami samorządowymi.

   

  – Konferencja skierowania jest do władz samorządowych – informuje Mariusz Sikora, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego – by zwrócić ich uwagę na istotną rolę planowania energetycznego na poziomie lokalnym i regionalnym, bowiem wpływa ona na możliwość przyłączenia do sieci zarówno gospodarstw domowych, jak i nowych inwestorów w odnawialne źródła energii. Wpływa również na wykorzystanie lokalnych zasobów energetyczny, a także rozwój infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwo energetyczne regionu.

   

  Bolesna lekcję, jak ważny jest stan sieci elektrycznej przeżyliśmy podczas blackoutu w 2008 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło zarówno w infrastrukturze, jak i w przepisach. O rozwoju sieci energetycznych w kontekście planowania rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne opowiedzą zaproszeni przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki. Przybliżą także nowe rozwiązania prawne w zakresie rynku mocy, który ma uporządkować tworzenie i pozyskiwanie energii z lokalnych źródeł.

   

  – Jednym z przykładów, jak dynamiczny może być sektor rozporoszonej energetyki są instalacje wiatrowej – przypomina dr hab. prof. US Anna Cedro, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji – kilka lat temu byliśmy świadkami niekontrolowanego rozwoju tego sektora. Przyniosło to liczne protesty społeczne, które w efekcie doprowadziły do zablokowania tej branży. Brakowało regulacji na poziomie centralnym, dlatego ciężar odpowiedzialności spadł na samorządy lokalne. W woj. zachodniopomorskim uniknęliśmy wielu błędów planistycznych, między innymi dzięki współpracy i wymianie informacji między wieloma środowiskami. Nasz Wydział stara się czynnie uczestniczyć w tym procesie i chętnie dzielimy się wiedzą.

   

  Temat konferencji obejmuje nie tylko klasyczne odnawialne źródła energii, ale także nowe dziedziny tego sektora. Firmy z województwa zachodniopomorskiego od dawna produkują kluczowe podzespoły do sektora morskiej energetyki wiatrowej, mamy w regionie producentów paneli fotowoltaicznych oraz liczne przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem energetycznym. Podczas konferencji można będzie też zapoznać się z aktualnymi badaniami na temat wykorzystania okrzemków dla produkcji biopaliw – takie prace od wielu lat prowadzone są na Wydziale Nauk o Ziemi pod kierunkiem prof. Andrzeja Witkowskiego. Jeden z paneli konferencji poświęcony będzie zagadnieniom prawnym, w tym planowaniu przestrzennemu i regionalnej polityce energetycznej. Uczestnicy poznają też zasady działania lokalnych klastrów energetycznych, będą także mogli wykorzystać doświadczenie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Ostoi, gdzie od wielu lat w praktyce sprawdza się działanie różnych alternatywnych źródeł zasilania budynków w ciepło i energię.

   

  – Nasz Wydział łączy geografię z innymi dziedzinami nauki, dlatego w naturalny sposób interesuje nas niekonwencjonalna energetyka – podkreśla A. Cedro – na co dzień zajmujemy się środowiskiem morskim i wykorzystaniem gospodarczym Bałtyku, zmianami klimatycznymi, a także polityką regionalną, planowaniem przestrzennym oraz konfliktami społecznymi. Zależy nam więc na współpracy z samorządem województwa, a także lokalnymi władzami każdej gminy. Celem jest zrównoważony i bezpieczny dla środowiska rozwój nowoczesnej energetyki w skali regionu. Efekty takich działań są jednak ważne nie tylko lokalnie, ale na poziomie kraju. A jako geografowie jesteśmy przekonani, że i w skali globalnej.

   

  Konferencja odbędzie się 20-go listopada 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych.

   

  Więcej informacji na stronie www.bezpieczeństwo.wzp.pl

   

  Rozpoczęcie konferencji:

  20 listopada (wtorek), godz. 9.00

   

  Miejsce konferencji:

  Wydział Nauk o Ziemi

  Uniwersytetu Szczecińskiego,

  ul. Mickiewicza 16a,

  70-383 Szczecin,

  aula III piętro

   

  Kontakt do organizatorów

  tel. (91) 444 2531 lub 444 2529 w godz. 8:00-15:00

  fax. (91) 444 2531

  email: energetyka@usz.edu.pl