może tu
  • 03 CZE 20
  Doktorantka US nagrodzona!

  Doktorantka US nagrodzona!

  Kapituła konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej, przyznała 29 maja 2020 roku, dr Joannie Góralskiej – doktorantce Uniwersytetu Szczecińskiego, nagrodę za pracę doktorską pt.: „Organizacja outsorcingu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw” nagrodę II stopnia im. Jerzego Sablika.

   

  Rozprawa doktorska, której promotorem był prof. dr. hab. Waldemar Gos, została obroniona 4 lipca 2019 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Tematem przewodnim rozprawy jest organizacja współpracy pomiędzy podmiotami w outsourcingu rachunkowości. Natomiast jej głównym celem było opracowanie modeli funkcjonowania outsourcingu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie literatury i przeprowadzonych badań. Ponadto, w pracy zawarte są treści dotyczące certyfikacji zawodu księgowego, a także znaczenia etyki w zawodzie osób zajmujących się rachunkowością jednostek gospodarczych.

   

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5 w późniejszym terminie.