może tu
  • 25 CZE 19
  Rozprawa doktorska pracownika US nagrodzona

  Rozprawa doktorska pracownika US nagrodzona

  Dr Karolina Gmerek z Wydziału Prawa i Administracji US zdobyła drugą nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę doktorską. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

   

  Nagrodzona praca dr Karoliny Gmerek, pt. „Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej”, jest efektem kilkuletnich badań empirycznych. Autorka na podstawie analizy 250 obserwowanych i rejestrowanych rozpraw sądowych, prowadzonych w ramach różnych postępowań (karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych itd.), nakreśliła obraz rozprawy jako zdarzenia komunikacyjnego, w ramach którego dochodzi do interakcji pomiędzy osobami o różnych (niekiedy skrajnych) poziomach kompetencji komunikacyjnej. Praca odpowiada m.in. na pytania: „Jak przebiega proces komunikacji pomiędzy sędzią a nieprofesjonalnym uczestnikiem?”, „Realizacja jakich działań komunikacyjnych sprawia nieprofesjonalnym uczestnikom największą trudność?” i „W jaki sposób sędziowie starają się tym trudnościom przeciwdziałać?”.

   

  Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Maciej Zieliński;

  Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Choduń;

   

   

  Wręczenie nagród miesięcznika „Państwo i Prawo”

  fot. www.prawo.pl