• 12 SIE 19
  Doktorantki US w Harvard Business School w Bostonie

  Doktorantki US w Harvard Business School w Bostonie

  Doktorantki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowały swoje osiągnięcia naukowe podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 2019 „WEI International Academic Conference on Business, Economics, Management and Finance”, która odbyła się między 29 lipca a 2 sierpnia roku w Harvard Faculty Club w Bostonie.

   

  W prezentacji zatytułowanej „Educating the elderly on the use of information and communications technologies in the field of e-health” – pod kierunkiem dr hab. Ewy Frąckiewicz, prof. US – mgr Daria Wrukowska, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi globalnego procesu starzenia się społeczeństw. Przedstawiła charakterystykę klienta 60+ w dobie stałego postępu technologii i aplikacji mobilnych oraz zwróciła szczególną uwagę na edukowanie osób starszych w obszarze e-zdrowia. Podczas wystąpienia doktorantka udowadniała, że optymalizacja jakości życia seniorów może mieć znaczący wpływ na rozwój srebrnej gospodarki – ukierunkowanej na osoby starsze.

   

  Mgr Martyna Kostrzewska– pod kierunkiem dr hab. Edyty Rudawskiej, prof. US – przygotowała prezentację zatytułowaną „Customer satisfaction in the e-service market”. W swoim wystąpieniu poddała ocenie poziom satysfakcji klienta e-usług poprzez identyfikację luk pomiędzy oczekiwaniami klienta a stopniem ich spełnienia przez firmy świadczące usługi on-line.

   

  Udział w konferencji został zrealizowany dzięki programowi PROM, tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadr akademickiej. Program konferencji obejmował prezentacje 133 artykułów i udział ponad 170 uczestników. Wystąpienia uczestników odbywały się w kilkunastu naukowych sesjach.

   

  Program PROM na Uniwersytecie Szczecińskim koordynuje Dział Spraw Międzynarodowych.