może tu

Dział Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Marek Karoński
al. Papieża Jana Pawła II 31

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Marek Karoński
tel./fax 91 444 1120, 532 084 224
e-mail: marek.karonski@usz.edu.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych
Mariusz Sikora
tel/fax 91 444 11 48
e-mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl

 

Zarządzanie Kryzysowe
mgr Jarosław Pachół
tel: 91 444 13 38, 532 343 303
e-mail: jaroslaw.pachol@usz.edu.pl

 

Kancelaria Informacji Niejawnych

 

Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
st. referent ds. obronnych i informacji niejawnych
Marcin Kaszek
tel/fax 91 444 11 48, 532 085 650
e-mail: marcin.kaszek@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar