może tu
  • 21 WRZ 18
  Ewaluacja jakości działalności naukowej

  Ewaluacja jakości działalności naukowej

  W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisów wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zachęcamy członków naszej społeczności akademickiej do zapoznania się z przewodnikiem „Ewaluacja jakości działalności naukowej”, dostępnym na stronie:

   

  https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik.html.

   

  Wykładnia w nim zawarta nie jest w pełni obowiązująca, jednakże zawiera główne założenia projektu rozporządzeń ewaluacyjnych, którego kształt może ulec zmianie po 1 października 2018 roku.