może tu
  • 27 CZE 19
  Instytut Pedagogiki zaprasza na studia podyplomowe

  Instytut Pedagogiki zaprasza na studia podyplomowe

  Instytut Pedagogiki informuje, że 1 lipca 2019 r., rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunki: Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Pedagogika Lecznicza.

   

  Charakterystyka kierunków:

   

  1. Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

  Ukończenie studiów uprawnia do pracy w placówkach realizujących kształcenie integracyjne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

   

  2. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Studia podyplomowe pod patronatem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie

  Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Absolwent uzyskuje wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną dziecka autystycznego, współpracy ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami, terapii i analizy zachowań trudnych, optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu.

   

  3. Pedagogika lecznicza

  Studia adresowane są do pedagogów i pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, ratowników medycznych i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i poszerzeniem kwalifikacji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i chorującymi przewlekle.

   

  Więcej informacji: www.podyplomowe.usz.edu.pl