może tu
  • 23 LIP 19
  Komunikat Krajowego Punktu kontaktowego Programów Badawczych UE

  Komunikat Krajowego Punktu kontaktowego Programów Badawczych UE

  Komisja Europejska ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez Unię Europejską – weź udział w konsultacjach!

   

  Komisja przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021–2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu Komisja rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

   

   

  Proces wspólnego projektowania spowoduje, że ​​program Horyzont Europa będzie ukierunkowany na to, co dla obywateli UE najważniejsze, na poprawę codziennego życia, pomoże też przekształcić duże wyzwania społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, w innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Konsultacje pomogą określić wpływ, wywołać debatę i nowe pomysły. Kluczowym wydarzeniem w tym procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019 r.

   

   

  Ankieta dostępna jest na stronach KE. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przyszłymi prioorytetami UE w zakresie badań i innowacji do wzięcia udziału w konsultacjach, które zakończą się 2 września 2019 r. Dla Polski ważne jest, abu nasz głos był słyszany w Brukseli.