może tu
  • 20 WRZ 19
  Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną 2019 rozstrzygnięty

  Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną 2019 rozstrzygnięty

  Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego wybrała Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku. Jednym z nagrodzonych jest naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: najlepszy podręcznik i publikacja popularnonaukowa oraz najlepsza publikacja naukowa.

   

  W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej i wręczyła jedno wyróżnienie. Zdobył je dr Karol Kuczera z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyróżniona książka nosi tytuł „Wirtualizacja organizacji” i została wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  „Uważna analiza rozprawy wyraźnie wskazuje, że jest ona poprawna metodycznie i merytorycznie. Język i styl pisarski wskazują na znajomość stanu wiedzy w podejmo­wanych zagadnieniach. Rozdziały posiadają duży, acz niewymuszony ładunek teore­tyczny i koncepcyjny, w większości opatrzone są autorskimi rozważaniami, ciekawy­mi zestawieniami, operacjonalizacjami i ilustracjami empirycznymi. Ogólnie poziom monografii oceniam jako wysoki, zarówno w części teoretycznej dotyczącej organiza­cji wirtualnych i koncepcji metametody, jak i w badaniach empirycznych. (…) Badania są interesujące poznawczo, przedstawiają ciekawy obraz świadomości o organizacjach wirtualnych. W szczególności badane są: a) wiedza dotycząca wirtualnych organizacji, cechy wirtualnej organizacji, b) specjalistyczne kompetencje, c) preferencje rozwoju, d) model biznesu, d) konkurencyjność” – fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Wojciecha Dyducha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

   

  W kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników nagrodę główną przyznano książce Tomasza Idziaszka, Krzysztofa Diksa, Jakuba Łąckiego i Jakuba Radoszewskiego pt. Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadań wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

   

  Zdecydowano także o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla książek: Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata autorstwa Jacka Janowskiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów autorstwa Krzysztofa Gawkowskiego wydanej przez wydawnictwo Helion.

   

  Więcej informacji

   

Accessibility Toolbar