• 22 STY 19
  Konkurs PAN dla młodych naukowców

  Konkurs PAN dla młodych naukowców

  15 stycznia 2019 r., Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłosiło IV Konkurs Nagrody Naukowej DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2018 rok.

   

  Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach:

   

  • nauk humanistycznych i społecznych,
  • nauk biologicznych i rolniczych,
  • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych,

   

  za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

   

  Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych
  w  województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

   

  Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl
  od 15 stycznia do 31 marca br.

   

  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl 31 maja br.,
  a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom przewidywane jest na drugą połowę czerwca.

   

  WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

   

  Informacje o nagrodzi, regulamin i wskazówki jak składać wnioski konkursowe na www.gdansk.pan.pl, w zakładce: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow