• 07 SIE 18
  Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych

  Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych

  Prezydent Miasta przedłużył termin składania prac konkursowych w dziedzinie nauk humanistycznych do dnia 1 października 2018 roku (poniedziałek). Wszystkie warunki konkursowe pozostają bez zmian.
   

  Prace na konkurs można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską  w dziedzinie nauk humanistycznych” lub  „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych”, wraz z wymaganą regulaminem dokumentacją, w sekretariacie Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro). Można też przesłać je pocztą.
   
  Informacje o konkursie: http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta

  Foto: Urząd Miasta Szczecin