może tu
  • 13 STY 21
  Laureaci Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych

  Laureaci Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych

  Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych, przyznał nagrody i wyróżnienia w Konkursie Historycznym na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski. Laureatami w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” zostali prof. dr hab. Janusz Faryś i dr hab. Henryk Walczak, prof. US.

   

  Nagrodę zdobyła praca prof. dra hab. Janusza Farysia pt. „Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918–1939″(IPN, Szczecin-Warszawa 2019).  Jest to „monografia dotycząca polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1939. Autor, znawca tej problematyki, opisuje koncepcje dominujące w tym zakresie, prowadząc czytelnika po meandrach dyplomatycznych zabiegów o zachowanie niepodległości i niezależności młodego państwa polskiego po pokoju w Wersalu. Przedstawia nie tylko koncepcje Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, lecz i pozostałych uczestników życia politycznego, nie uciekając od własnych ocen i dygresji.”*

   

  Natomiast dr hab. Henryk Walczak, prof. US otrzymał wyróżnienie za publikację „Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019). „Celem monografii jest przedstawienie antecedencji, przebiegu oraz znaczenia wizyt głów państw w stosunkach polsko-rumuńskich w okresie międzywojennym. Ze względu na przymierze największą uwagę zwrócono na sprawy polityczne i wojskowe, obecne zresztą w najszerszym wymiarze w rozmowach między politykami i dyplomatami obu państw. Starano się też nie pomijać innych kwestii, które w danym okresie rzutowały na stan relacji między oboma państwami i były podejmowane w trakcie wizyt.”**

   

   

  *https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/76591,Miedzy-Moskwa-a-Berlinem-Wizje-polskiej-polityki-zagranicznej-w-latach-19181939.html

  ** ze wstępu