Uniwersytet Szczeciński posiada własne jednostki kulturalne, do których należą Akademickie Centrum Kultury oraz Chór Akademicki WNEiZ.
Akademickie Centrum Kultury skupia między innymi: Teatr Akademicki US, Teatr „Nie Ma”, Teatr Boscha, Teatr Tańca „cz’Kawka na horyzoncie”, Teatr Ognia „Inko Gni To”, Orkiestrę Kameralną „Akademia” i inne.

Centrum dysponuje własną sceną teatralną i zapleczem technicznym, dzięki czemu ma możliwość prezentacji szerokiego spektrum projektów artystycznych.

Na deskach sceny Akademickiego Centrum Kultury co roku odbywa się wiele ważnych festiwali, między innymi Festiwal Teatrów Niezależnych „Pro Contra” oraz „Soft”, na których artyści z całej Europy prezentują swoje spektakle.
W skład Chóru Akademickiego WNEiZ wchodzą studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Do chóru  należą  również przedstawiciele pozostałych wydziałów US oraz innych szczecińskich uczelni, a także szczecińscy sympatycy muzyki i śpiewu.

Dyrygentem Chóru od początku jego istnienia jest dr Tadeusz Buczkowski.

Chór WNEiZ opracował bardzo szeroki i wymagający repertuar, między innymi utwory autorstwa: W.A. Mozarta, J. Haydna, G.F. Haendela, W. Kilara, D. Bortnianskiego, M. Gomółki, Wacława z Szamotuł, J. Busto, Z. Kodaly’ego, C. Orffa i B. Showa. Szczególnie ważne miejsce w repertuarze chóru zajmują utwory szczecińskiego kompozytora Marka Jasińskiego.

Uniwersytet Szczeciński posiada szeroką ofertę zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach uczelni działają samodzielne jednostki sportowe, do których należą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, w zakresie swojej statutowej działalności, organizuje obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, aerobik, joga, taniec towarzyski, samoobrona, karate, nordic walking, squash, tenis ziemny, tenis stołowy, siłownia. Zajęcia fakultatywne organizowane są dla studentów, którzy po zakończeniu obowiązkowych zajęć w-f są w dalszym ciągu zainteresowani utrzymaniem i rozwojem swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie sportów zespołowych i indywidualnych.

Klub Uczelniany AZS zrzesza studentów, którzy trenując w sekcjach klubu realizują swoje pasje sportowe. Poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych przyczyniają się do zajęcia wysokich lokat Uniwersytetu Szczecińskiego w klasyfikacjach międzyuczelnianych, uniwersyteckich i ogólnopolskich.
Działalność studentów w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS US daje możliwość zdobycia punktów przy ubieganiu się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.