może tu
  • 13 STY 21
  Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021

  Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2021

  Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2020 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Nabór wniosków potrwa do 31marca 2021 roku.

   

  Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie. Jej fundatorem jest Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku.

   

  W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł.

   

  Wnioski przyjmowane będą od 15 stycznia do 31 marca br.,

   

  Więcej informacji: www.gdansk.pan.pl w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.