może tu
  • 10 WRZ 19
  Znamy laureata nagrody Pomerania Nostra

  Znamy laureata nagrody Pomerania Nostra

  Dr Uwe Schröder został tegorocznym laureatem Nagrody Pomerania Nostra. Historyk i dyrektor Muzeum Narodowego w Greifswaldzie, który należy do ekspertów w dziedzinie historii Pomorza i stosunków polsko-niemieckich. Kapituła nagrody postanowiła uhonorować szczególne osiągnięcia dra Uwe Schrödera. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się we wtorek, 22 października, w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

   

  Dr Uwe Schroder urodził się w 1953 roku w Wismarze, gdzie uczęszczał do szkoły i zdał maturę, w kombinacji z uzyskaniem zawodu robotnika budowlanego. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej ukończył studia historyczne i germanistyczne na Uniwersytecie w Greifswaldzie. W 1980 r. otrzymał od Instytutu Historii propozycję napisania pracy doktorskiej na temat Pomorza w 30. latach XX wieku w kontekście gospodarczych i militarnych przygotowań do wojny. W kolejnych latach gościł regularnie w archiwach szczecińskich poznając historyków, muzeologów i archiwistów zajmujących się tematyką Pomorza od strony polskiej. Kontakty te były rozbudowywane do dnia dzisiejszego.

   

  Po uzyskaniu tytułu doktora w 1984 roku rozpoczął pracę jako wykładowca akademicki na uniwersytecie. Jego główną dziedziną zainteresowań była historia regionu pomorskiego.

   

  W 1994 r. dr Uwe Schroder został powołany początkowo jako kierownik komitetu budowy do utworzenia fundacji, kierowania pracami budowlanymi, przejęcia zbiorów, zatrudnienia pracowników i przygotowania muzeum do prowadzenia działalności. W stworzonej w dużym stopniu przez niego koncepcji miała być przedstawiona cała historia Pomorza, opracowana w ścisłej współpracy z partnerami historycznymi. Ta konstelacja ma swoje umiejscowienie w statucie Fundacji – w jej Radzie zasiadają także przedstawiciele ambasad Polski i Szwecji, a polscy i szwedzcy naukowcy uczestniczyli w powstawaniu Muzeum jako członkowie Rady Naukowej.

  W 1996 r. założona została Fundacja na rzecz Muzeum Pomorskiego, powstało Towarzystwo Wspierania Muzeum, rozpisano konkurs architektoniczny, stopniowo zatrudniano pracowników. W 1997 r. rozpoczęto prace budowlane oraz opracowano koncepcję galerii malarstwa. W 1999 r. przejęto zasoby Fundacji na rzecz Pomorza w Kilonii, Muzeum Miasta Greifswaldu oraz Uniwersytetu Greifswaldzkiego. W 2000 r. otwarta została galeria malarstwa, która otrzymała Krajową Nagrodę Budowlaną.

   

  W 2001 r.  rozpoczęto prace nad koncepcją działu historii regionalnej. W latach 2002-2004 przekazywano stopniowo do użytku nowo zbudowaną „ulicę muzealną”, dom gwardii, budynek klasztorny, a zarówno w Greifswaldzie jak i na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbywały się pierwsze wystawy specjalne. Prace budowlane w Muzeum Pomorskim zakończyły się w 2005 r.

   

  Budynek Muzeum Pomorskiego odwiedzało wielu znaczących gości zainteresowanych przebiegiem prac, m.in. Królowa Szwedzka, Prezydenci Niemiec Horst Kohler i Joachim Gauck, Kanclerz Niemiec Angela Merkel, pisarz Gunter Grass oraz ambasadorowie Szwecji
  i Polski.

   

  Aktualnie dr Schroder wraz z zespołem pracowników zajmuje się dwoma dużymi projektami: pierwszy – realizowany z wieloletnim partnerem, Muzeum Narodowym w Szczecinie, przy wsparciu środków unijnych, poświęcony jest historii Pomorza w XX i XXI w.; drugi – mający na celu stworzenie „Galerii romantyzmu” w ramach działań budowlanych.