może tu
  • 12 STY 21
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Studencie Uniwersytetu Szczecińskiego! Jeśli posiadasz na swoim koncie wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie czy w działalności artystycznej, działasz na rzecz społeczności akademickiej swojej uczelni, Miasta Szczecin lub regionu Pomorza Zachodniego, to możesz ubiegać się o nagrodę Rektora.

   

   

  Wypełnij i złóż odpowiedni wniosek do 31 stycznia 2021 roku

   

  Każdy wniosek o przyznanie nagrody musi zostać zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, na którym student studiuje lub przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Wypełniony i podpisany dokument wraz z niezbędnymi załącznikami poświadczającymi zdobyte osiągnięcia można przesyłać do 31 stycznia 2021 na adres mailowy Dziekana lub Przewodniczącego Samorządu Studenckiego US (p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl).

   

  Pliki do pobrania:

   

  WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA

   

  Zasady i tryb przyznawania Nagrody Rektora

   

  Lista punktowanych osiągnięć