• 14 GRU 18
  Najlepsze referaty nagrodzone

  Najlepsze referaty nagrodzone

  Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US zajęli 1 i 2 miejsce w konkursie na referat naukowy, towarzyszącym VII Kongresowi Rynku Kapitałowego, organizowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  1 miejsce (ex aequo z prof. Andreas Karathanasopoulos z University of Dubai, mgr Mateusz Mikutowski, dr Przemysław Grobelny, dr hab. Adam Zaremba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat pt.: Wykorzystanie szerokości rynku do prognozowania stóp zwrotu z krajowych i branżowych indeksów akcji): prof. Katarzyna Byrka-Kita (pracownik WNEiZ US), mgr Mateusz Czerwiński (pracownik WNEiZ US) oraz mgr Renata Gola (absolwentka kierunku ekonomia US) za referat pt: Czy prezes ma znaczenie? Instynkt zwierzęcy inwestorów w obliczu śmierci.

   

  2 miejsce: mgr Mateusz Czerwiński i mgr Joanna Rachuba (oboje są pracownikami WNEiZ US) za referat pt: Koncentracja akcjonariatu a dochodowość banków Europy Centralnej.

   

  Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2018 r na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane w kwartalniku „Problemy Zarządzania – Management Issues”, który jest indeksowany w bazie Web of Science Core Collection.

  Streszczenia prac opublikuje dziennik „Parkiet”.

   

   

  Na fotografii od lewej: dr hab. prof. nadzw. Paweł Śliwiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), mgr Mateusz Mikutowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytetu Warszawski), dr Paweł Górecki (Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), mgr Joanna Rachuba (Uniwersytet Szczeciński), mgr Mateusz Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński), źródło: fb/kongresrk