• 23 STY 19
  Nowy Mecenas Osób Niepełnosprawnych

  Nowy Mecenas Osób Niepełnosprawnych

  Justyna Markitoń, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, 22 stycznia 2019 r., dołączyła do wyjątkowego grona honorowych Mecenasów Osób Niepełnosprawnych miasta.

   

  Justyna Markitoń od ponad 10 lat kieruje pracą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, którego misją jest zapewnienie studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności równego dostępu do pełnej oferty dydaktycznej uczelni. Na co dzień Pani Justyna współpracuje również z kadrą uczelni, prowadzi konsultacje, superwizje oraz jest inicjatorką cyklicznych szkoleń pn. „Świadoma kadra” oraz „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”.

   

  Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Justyny Markitoń, studenci i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z wielu form wsparcia metodycznego, dydaktycznego, technologicznego i psychologicznego. Każdy student z niepełnosprawnością może liczyć na zindywidualizowaną pomoc, dostosowaną do jego potrzeb i możliwości.

   

  Pani Justyna Markitoń współpracuje również z  organizacjami pozarządowymi, jednostkami wspierającymi aktywizację osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim oraz biurami ds. osób niepełnosprawnych działającymi na innych uczelniach wyższych naszego kraju. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, których celem jest niwelowanie barier w dostępie i kontynuowaniu nauki, zgodnie ze  standardami akademickimi przewidzianymi programem studiów.

   

  Fotografia: Urząd Miasta Szczecin