• 10 KWI 19
  Oferta pracy – Pracownik Sekcji Uczelnianych Systemów Informatycznych

  Oferta pracy – Pracownik Sekcji Uczelnianych Systemów Informatycznych

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik Sekcji Uczelnianych Systemów Informatycznych – specjalista informatyk w Uczelnianym Centrum Informatycznym (UCI).

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (wymiar etatu: 1).

  Zakres obowiązków:

  • nadzór nad systemami eksploatowanymi na Uniwersytecie Szczecińskim oraz planowanie rozwoju tych systemów
  • wsparcie użytkowników w pracy w zakresie systemów funkcjonujących w Uniwersytecie Szczecińskim
  • obsługa wewnętrznego systemu zgłoszeń diagnozowanie i usuwanie problemów zgłoszonych od użytkowników systemu
  • współpraca z kadrą naukową i jednostkami US
  • utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy użytkowników
  • inne czynności, związane z obsługą systemów informatycznych obsługiwanych jednostek
  • tworzenie dokumentacji technicznej obsługiwanych systemów oraz realizację szkoleń.

  Wymagania:

  • znajomość zagadnień baz danych, języka SQL
  • znajomość tematyki bezpieczeństwa stacji roboczych
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej

  Mile widziane:

  • znajomość oprogramowania iReport Designer
  • znajomość systemów finansowo-kadrowych
  • znajomość tworzenia stron internetowych
  • prawo jazdy kat B wraz z własnym środkiem transportu

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
  • realizację ciekawych przedsięwzięć
  • dostęp do nowoczesnych technologii
  • pakiet szkoleń

  Wymagane dokumenty:
  • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty informatyka złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: RODO – kandydat do pracy- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 30.04.2019 r. na adres:

  rekrutacja-uci@usz.edu.pl

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu:
  Uczelniane Centrum Informatyczne US – 91 444 1179