• 26 CZE 18
  Oferta pracy – Pracownik sekcji wsparcia użytkowników (helpdesk)

  Oferta pracy – Pracownik sekcji wsparcia użytkowników (helpdesk)

  Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) Uniwersytetu Szczecińskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Sekcji Wsparcia Użytkowników (helpdesk).

  Zakres obowiązków:

  • wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych
   z obsługą komputerów i programów komputerowych
  • obsługa wewnętrznego systemu zgłoszeń diagnozowanie i usuwanie usterki komputerów
  • instalacja podstawowego oprogramowania w ramach posiadanych licencji
  • re-instalacja systemu operacyjnego (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10) oraz konfiguracja sterowników
  • optymalizacje oprogramowania i konfiguracji komputerów pod kątem zastosowań specjalnych
  • podłączenie i konfiguracja urządzeń peryferyjnych sprzętu komputerowego
  • współpraca z kadrą naukową i jednostkami US
  • udział w projektach realizowanych na US
  • utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy użytkowników
  • inne czynności, związane z obsługą informatyczną obsługiwanych jednostek.

  Wymagania:

  • wykształcenie informatyczne
  • przynajmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • znajomość tematyki bezpieczeństwa stacji roboczych
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie  z dokumentacji technicznej.

  Mile widziane

  • prawo jazdy kat B wraz z własnym środkiem transportu

  Zapewniamy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
  • realizację ciekawych przedsięwzięć
  • dostęp do nowoczesnych technologii
  • pakiet szkoleń

  Wymagane dokumenty:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
  • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
  • list motywacyjny,
  • zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko pracownika Sekcji Wsparcia Użytkowników (HELPDESK) złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Dodatkowe dokumenty:

  • referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
  • kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.

  Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 13.07.2018 r. na adres: rekrutacja-uci@usz.edu.pl

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów:

  Dział Spraw Osobowych – 91 444 11 82

  Uczelniane Centrum Informatyczne – 91 444 11 79