może tu
  • 14 STY 21
  „Ogród, miasto, język”. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

  „Ogród, miasto, język”. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

  Zapraszamy na konferencję naukową pod tytułem Ogród, miasto, język. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego, która odbędzie się w dniach 14–15 stycznia 2021 roku. W trakcie wydarzenia zaplanowano dyskusję panelową „Terytoria ADL”, którą poprowadzi prof. dr hab Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki. Organizatorem sympozjum jest Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  Kilka słów o Arturze Danielu Liskowackim

  Artur Daniel Liskowacki to prozaik, poeta, eseista, twórca książek dla dzieci i sztuk teatralnych, a także dziennikarz, publicysta kulturalny i krytyk – w tych wszystkich rolach wysoko oceniany w skali regionalnej i ogólnopolskiej przez badaczy literatury współczesnej. Ogród, miasto, język to tytuł jednego z esejów z książki pt. Pożegnanie miasta (Szczecin 2002). Pisarz zajmuje się w nim historią Stettina i Szczecina. Tu jednak opisuje nie dawne przedmioty (jak w „Cukiernicy pani Kirsch”), lecz roślinność. Tropi ideę miasta-ogrodu ważną – jak się okazało – również dla współczesnych mieszkańców grodu nad Odrą.

   

  Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

  Oprócz literaturoznawców z Uniwersytetu Szczecińskiego (m.in. prof. Inga Iwasiów, prof. Ewa Kołodziejek, prof. Urszula Chęcińska) w posiedzeniu wezmą udział także badacze z innych ośrodków naukowych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Naukowej części sympozjum, podczas której zostaną wygłoszone referaty, będą towarzyszyły także: spotkanie autorskie Artura Daniela Liskowackiego z udziałem studentów.

   

  PROGRAM WYDARZENIA

   

  KOD DO ZESPOŁU: 11js7mt

  Link do kanału

   

  Dyskusja panelowa „Terytoria ADL”

  Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki. Transmisja on-line z Sali Senatu US rozpocznie się o godz. 10:00 na stronie www.usz.edu.pl i na www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski.

   

  W dyskusji panelowej „Terytoria ADL” wezmą udział:

  • Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny),
  • prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński),
  • Jacek Jekiel (Opera na Zamku),
  • Zbigniew Niecikowski (Teatr Lalek Pleciuga),
  • Adam Opatowicz (Teatr Polski).