• 18 GRU 18
  Partnerstwo w projekcie „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”

  Partnerstwo w projekcie „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”

  11 grudnia w Urzędzie Miasta Szczecin podpisano umowę o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”, który ma na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

   

  Umowę podpisali JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk; Krzysztof Soska, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin i Joanna Tomczak, wicestarosta Powiatu Stargardzkiego.

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej dążąc do podniesienia poziomu kształcenia nauczycieli, uzupełnienia braków kadrowych i eliminacji problemów początkujących pedagogów, ogłosiło ogólnopolski konkurs „Wsparcie tworzenia szkół ćwiczeń”. Wykorzystując tę możliwość, Kuratorium Oświaty w Szczecinie zainicjowało przygotowanie odpowiedniego projektu. Autorami koncepcji „Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń” są Wojciech Bereszko (Uniwersytet Szczeciński), Barbara Grabowska (Miasto Szczecin) i Lidia Kubacka (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie).

   

  Realizacja programu rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa dwa lata. Jego beneficjentami są studenci, młodzi stażem nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Głównym celem szkoły ćwiczeń jest wypracowanie efektywnego systemu kształcenia przyszłych nauczycieli, którzy podczas ostatnich lat kierunków pedagogicznych, będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

   

  Projekt zakłada utworzenie sieci współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, kilkunastoma szkołami i przedszkolami w Szczecinie, Stargardzie i Policach, co umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń. Planowana jest również seria szkoleń dla nauczycieli, m.in. o nowatorskich technikach edukacyjnych, których wdrożenie do zajęć przedmiotowych, przełoży się na zwiększenie ich skuteczności.

   

  Na naszej uczelni zostaną zorganizowane wykłady dla nauczycieli szkół współpracujących i szkół ćwiczeń. Będą one dotyczyły: języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedmiotów przyrodniczych. Przewidziane jest również przygotowanie przez pracowników US spersonalizowanych skryptów przedmiotowych z siedmiu wybranych przedmiotów dla szkół i trzech dla przedszkoli (z języka angielskiego, przyrody i matematyki).

   

  JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk podkreślił, że w projekcie „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” nie mogło zabraknąć Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ kształci on większość kadr nauczycielskich naszego województwa.

   

   

  Na zdjęciu podpisujący umowę: Krzysztof Soska, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk i Joanna Tomczak, wicestarosta Powiatu Stargardzkiego.

   

  „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” będzie w całości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wysokość dofinansowania wynosi 1 111 344,23 zł.