• 01 SIE 18
  Program Erasmus+ uzyskał dofinansowanie

  Program Erasmus+ uzyskał dofinansowanie

  Tegoroczny projekt Erasmus+ mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi, koordynowany przez Dział Spraw Międzynarodowych,  został zatwierdzony do realizacji, a wysokość przyznanego budżetu wynosi 238 915,00 EUR.

   

  W nowym roku akademickim zrealizowanych będzie 85 mobilności z uczelniami z Kanady, Albanii, Czarnogóry, Armenii, Białorusi, RPA, Gruzji, Ukrainy, Kambodży, Chin, Indonezji, Wietnamu, Sri Lanki i Argentyny.

   

  Zasady realizacji wyjazdów i wszystkie niezbędne dokumenty będą opublikowane w październiku 2018r.

   

  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

   

  W ramach programu Erasmus+ m.in. studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki, a pracownicy  mogą starać się o wyjazdy dydaktyczne  lub szkoleniowe.

   

  Więcej informacji.