• 28 MAR 19
  Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zwraca się do społeczności akademickiej naszej uczelni z prośbą o zapoznanie z projektem nowego statutu uczelni.

   

  Uwagi mogą Państwo zgłaszać do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając je pocztą elektroniczną na adres rektor@univ.szczecin.pl lub do sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, al. Papieża Jana Pawła II 22a.

   

  Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  Więcej informacji: ustawa.usz.edu.pl