może tu
  • 08 PAŹ 20
  Projekt wstępny: Baltic DigiTour

  Projekt wstępny: Baltic DigiTour

  Uniwersytet Szczeciński jest partnerem projektu pn. „Connectivist Massive Open Online Courses for Digitalization in Baltic Tourism Attractions” (Konektywistyczne Masowe Otwarte Kursy Online dla Ucyfrowienia Bałtyckich Atrakcji Turystycznych), w skrócie „Baltic DigiTour”, którego celem jest opracowanie sposobów na powołanie i utrzymanie grupy praktyków, podejmujących wyzwania i szukająch nowych możliwości w obszarze technologii cyfrowych, związanych z atrakcjami turystycznymi.

   

  „Baltic DigiTour” to projekt typu seed money, współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie finansowe tego jednorocznego projektu ma pozwolić konsorcjum na przeprowadzenie badań wstępnych i zdefiniowanie zakresu dla projektu głównego. Projekt będzie realizowany w terminie 01.10.2020 -30.09.2021 przez:

   

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie, Niemcy (partner wiodący)
  • Rada Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Niemcy
  • Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy Akwarium Gdyńskie
  • Uniwersytet Nauk Stosowanych LAB, Finlandia

   

  W obecnie realizowanym projekcie wstępnym „Baltic DigiTour” planowane jest przeprowadzenie następujących cztery analiz, które pomogą bardziej szczegółowo określić wymagania i możliwości realizacji przyszłego projektu głównego:

  • badanie istniejących modeli cMOOC i kryteriów sukcesu (analiza cMOOC),
  • wstępne badania ekspertów od treści, np. na uniwersytetach, wśród blogerów, grup internetowych, projektów dotyczących cyfryzacji w turystyce (analiza ekspertów merytorycznych),
  • analiza potrzeb i wymagań potencjalnych uczestników społeczności wiedzy oraz tych, którzy skorzystają z wypracowanej koncepcji cMOOC i przeniosą ją na inne obszary zarówno w turystyce, jak i poza nią (analiza interesariuszy),
  • badanie platform cMOOC wraz z oceną zasobów, ograniczeń, funkcjonalności (analiza platformy IT).

   

  Na podstawie wyników analiz zidentyfikowane zostaną luki oraz zaproponowany sposób, w jaki realizacja międzynarodowego projektu mogłaby je wypełnić. Na tej podstawie opracowany zostanie pełny plan projektu i utworzone konsorcjum. Ponadto, przeanalizowane zostaną programy finansowania pod kątem ich przydatności dla potencjalnego projektu głównego.

   

  Projekt wspiera Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) w Obszarze Tematycznym „Turystyka”.

   

   

Accessibility Toolbar