• 29 CZE 18
  Projekt „Zobacz inaczej”

  Projekt „Zobacz inaczej”

  „Zobacz inaczej” to tytuł autorskiego projektu realizowanego przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Kulturoznawstwo, przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US, Stowarzyszenia Academia oraz Strefy Kultury Studenckiej. Ideą wydarzenia jest poznanie sztuki malarskiej innymi zmysłami niż wzrok.

  Celem projektu było przedstawienie obrazu za pomocą słowa, muzyki, dotyku, a przede wszystkim wyobraźni. Każdy uczestnik wydarzenia  mógł wyjść poza ramy klasycznej percepcji i „zobaczyć” sztukę za pomocą nowych zmysłów.

  – Ideą wydarzenia jest poznanie sztuki malarskiej innymi zmysłami niż wzrok, a także wyjście z ram klasycznej percepcji. Pragniemy przedstawić obrazy słowem, muzyką oraz dotykiem – a przede wszystkim wyobraźnią. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich, ponieważ każdy z nas odbiera świat na swój własny sposób – także i tu, choć zaprezentowany materiał będzie identyczny dla odbiorców to jednak każdy z nich zobaczy inaczej. Mamy nadzieję, że wyobraźnia, choć na moment zamknie nam oczy na to co widzimy zawsze, a otworzy na kalejdoskop doznań. Powstaje pytanie czy potrafimy oddać się dyrygenturze innych zmysłów? – zachęcali do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatorzy.

  W wydarzeniu podzielonym na dwie części uczestniczyło 120 osób.

  Wydarzenie odbyło się 27 czerwca w sali teatralnej Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego.