• 11 PAŹ 18
  Przedłużenie Konkursu Prezydenta Miasta Szczecin dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych

  Przedłużenie Konkursu Prezydenta Miasta Szczecin dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych

  Prezydent Miasta przedłużył termin składania prac konkursowych w dziedzinie nauk humanistycznych do dnia 15 listopada 2018 roku (czwartek). Wszystkie warunki konkursowe pozostają bez zmian.

   

   

  Prace na konkurs można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych” lub „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych”, wraz z wymaganą regulaminem dokumentacją, w sekretariacie Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro). Można też przesłać je pocztą.

   

   

  Informacje o konkursie: http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta

   

   

   

  Foto: Urząd Miasta Szczecin