• 22 CZE 18
  Relacja z debaty „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego”

  Relacja z debaty „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego”

  21 czerwca na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się debata „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”, podczas której zostały zaprezentowane koncepcje zmian organizacyjnych pionu naukowego oraz dydaktycznego.

  Zapraszamy do obejrzenia relacji video z wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacjami prelegentów zamieszczonymi na stronie internetowej www.ustawa.usz.edu.pl.

  W ramach spotkania omówione zostały także wyniki dwóch ankiet – dla pracowników naukowych i administracji oraz przybliżone zostały projektowane zasady ewaluacji jednostek naukowych. Przedstawione zostały również informacje dotyczące dyscyplin naukowych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników naszej uczelni na podstawie danych za 2017.W debacie udział wzięli przedstawiciele rady konsultacyjnej US: dr hab. Adrianna Seniów, prof. US; dr hab. Maciej Witek, prof. US; dr hab. Stanisław Hońko, prof. US; dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US oraz dr Jarosław Woźniak. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Andrzej Skrendo.

  Na stronie dostępne są prezentacje prelegentów:

  •    dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – prezentacja wyników ankiet

  •    dr Jarosław Woźniak – prezentacja zasad ewaluacji
  •    dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US – prezentacja danych dotyczących dyscyplin uprawianych na US oraz działalności publikacyjnej pracowników na podstawie danych za rok 2017
  •    dr hab. Adrianna Seniów, prof. US i dr hab. Maciej Witek, prof. US – prezentacja propozycji zmian organizacyjnych w obszarze nauki i dydaktyki.
  Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty, zapoznania się z prezentacjami prelegentów oraz zgłaszania uwag i propozycji w zakresie zaprezentowanych propozycji Rady Konsultacyjnej Rektora US na adres: info@usz.edu.pl