• 03 STY 19
  Roczne stypendium naukowe dla doktorantki US

  Roczne stypendium naukowe dla doktorantki US

  Studentka studiów doktoranckich mgr Monika Zięciak, została stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w roku akademickim 2018/2019.

   

  Koncepcja dysertacji doktorskiej mgr Moniki Zięciak, doktorantki US pt. Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, która powstaje pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Barbary Kromolickiej (Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny US), uzyskała najwyższe noty. Nasza doktorantka pokonała 70 kandydatów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

   

  5 grudnia 2018 roku odbyła się gala wręczenia rocznych stypendiów w XVII edycji „Programu Stypendium Pomostowych”, podczas której ponad tysiąc studentów i doktorantów otrzymało wsparcie finansowe.

   

  Celem „Programu Stypendiów Pomostowych” jest zachęcenie wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego i pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do podniesienia poziomu nauki w Polsce. Program jest jednym z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Jego partnerami są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych.

   

  „Program Stypendiów Pomostowych” zakłada wspólną pracę badawczą i rozwojową stypendystów z organizacjami pozarządowymi działającymi w Polsce. Kooperacja musi stanowić istotny element pracy naukowej, a jej efekty muszą prowadzić do nowych i ulepszonych rozwiązań, które można zastosować w działalności wybranej organizacji sektora organizacji pozarządowych i/lub w sferze działań obywatelskich.

   

  prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka – pedagog społeczna, pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego wypromowała już dwie dysertacje doktorskie, które w roku 2014 i 2018, otrzymały zaszczytną nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wyróżniające się prace doktorskie w dziedzinie nauk społecznych.