• Władze

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk

  prof. dr hab. Waldemar Gos

  prof. dr hab. Marek Górski

  dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

  dr hab. Jacek Buko, prof. US

  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

  prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

  dr hab. Adrianna Seniów

  prof. dr hab. Konrad Czerski

  prof. dr hab. Marek Dutkowski

  dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

  dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

  ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

  dr hab. Andrzej Zawal, prof. US

  dr hab. Jerzy Eider, prof. US

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

  prof. dr hab. Iga Rudawska

  dr hab. Jacek Batóg, prof. US

  dr Małgorzata Guzowska

 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
  dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US
  dr Daniel Dąbrowski

 • Wydział Humanistyczny

  prof. dr hab. Barbara Kromolicka

  prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

  dr hab. Maciej Witek, prof. US

  dr Liana Hurska-Kowalczyk

 • Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Andrzej Skrendo

  dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

  dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

  dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska

 • Wydział Prawa i Administracji

  prof. dr hab. Łukasz Pohl

  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

  dr Konrad Burdziak

 • Wydział Teologiczny

  ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

  dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US

 • Wydział Biologii

  prof. dr hab. Jan Kępczyński

  dr hab. Lidia Skuza, prof. US

  dr Magdalena Achrem

 • Wydział Matematyczno-Fizyczny

  prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski

  dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

  dr Jarosław Woźniak

 • Wydział Nauk o Ziemi

  prof. dr hab. Ryszard Borówka

  dr hab. Igor Kavetskyy

  dr Małgorzata Świątek

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

  dr hab. Joanna Kruk, prof. US

  dr Wioleta Łubkowska

 • Jednostki międzywydziałowe

  dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

  dr Piotr Wahl

  mgr Cezary Janiszyn

 • Pracownicy niebędący nauczycielemi akademickimi

  mgr Bożena Burdziak

  mgr Agnieszka Drabik

  mgr Urszula Ganakowska

  mgr Jan Wieczorek

  mgr Rafał Skorasiński

 • Studenci

  Magdalena Koziara

  Karolina Piliman

  Waldemar Pluta

  Łukasz Ubycha

  Magda Ankiewicz

  Patryk Kupis

  Aleksandra Strońska

  Piotr Zaremba

  Paweł Nowotko

  Dominika Pawlak

  Berger Aleksandra

  Chilińska Oliwia

  Chmura Katarzyna

  Krzywdziński Mikołaj

  Rożuk Anna

  Żubert Agata

 • Doktorant

  Damian Syjczak

 • Członkowie Senatu z głosem doradczym

  mgr inż. Mirosława Różycka – dyrektor Bibiloteki Głównej

  mgr Artur Nowak – p.o. kanclerz

  mgr Andrzej Kuciński – kwestor

 • Przedstawiciele związków zawodowych

  dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

  mgr Gabriela Fostiak

  dr Marek Białkowski