• Władze

  prof. dr hab. Edward Włodarczyk
  prof. dr hab. Waldermar Gos
  prof. dr hab. Marek Górski
  dr hab. Jacek Styszyński, prof. US
  dr hab. Jacek Buko, prof. US
  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
  prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
  prof. dr hab. Ewa Komorowska
  prof. dr hab. Konrad Czerski
  prof. dr hab. Marek Dutkowski
  prof. dr hab. Jerzy Dudziński
  dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
  dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
  ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
  dr hab. Andrzej Zawal, prof. US
  dr hab. Jerzy Eider, prof. US

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
  prof. dr hab. Iga Rudawska
  dr hab. Jacek Batóg, prof. US
  dr Małgorzata Guzowska, prof. US

 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
  dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US
  dr Daniel Dąbrowski

 • Wydział Humanistyczny

  prof. dr hab. Barbara Kromolicka
  prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  dr hab. Maciej Witek, prof. US
  dr Liana Hurska-Kowalik

 • Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Andrzej Skrendo
  dr hab. Beata Kędzia Klebeko, prof. US
  dr hab. Roman Gawarkiewicz
  dr Adrianna Seniów

 • Wydział Prawa i Administracji

  prof. dr hab. Łukasz Pohl
  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
  dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

 • Wydział Teologiczny

  ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
  dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
  dr Angelo Rella

 • Wydział Biologii

  prof. dr hab. Jan Kępczyński
  dr hab. Lidia Skuza, prof. US
  dr Magdalena Archem

 • Wydział Matematyczno-Fizyczny

  prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
  dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US
  dr Jarosław Woźniak

 • Wydział Nauk o Ziemi

  prof. dr hab. Ryszard Borówka
  dr hab. Igor Kavetskyy
  dr Małgorzata Świątek

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  prof. zw. dr hab. n.med. Marian Sygit
  dr hab. Joanna Kruk, prof. US
  dr Wioleta Łubkowska

 • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczy w Gorzowie Wlkp.

  dr hab. Marek Suchanek, prof. US
  dr hab. Henryk Haak, prof. US
  dr Karol Sroka

 • Jednostki międzywydziałowe

  dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US
  dr Piotr Wahl
  mgr Cezary Janiszyn

 • Pracownicy niebędący nauczycielemi akademickimi

  mgr Bożena Burdziak
  mgr Agnieszka Drabik
  mgr Urszula Ganakowska
  mgr Jan Wieczorek
  mgr Rafał Skorasiński

 • Studenci

  Agata Wójcik
  Agnieszka Sikorska
  Enea Jorgji
  Karol Kowalski
  Katarzyna Woińska
  Krystian Strzałkowski
  Magda Ankiewicz
  Magdalena Koziara
  Marcin Juszczyński
  Marzena Jabłońska
  Mateusz Pulikowski
  Oliwia Kamińska
  Patryk Kupis
  Patryk Nowak
  Sasza Kordzielewski
  Waldemar Pluta

 • Doktorant

  mgr Daria Kupidura

 • Członkowie Senatu z głosem doradczym

  prof. dr hab. Radosław Gaziński – dyrektor Bibiloteki Głównej
  mgr inż. Andrzej Jakubowski – kanclerz
  mgr Andrzej Kuciński – kwestor

 • Przedstawiciele związków zawodowych

  dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
  mgr Gabriela Chojnacka
  mgr Sebastian Sahajdak