• 19 KWI 19
  Spotkanie „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej – Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”

  Spotkanie „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej – Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”

  Zapraszamy na organizowane przez Uniwersytet Szczeciński wspólnie z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie spotkanie pod tytułem: „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej – Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”, które odbędzie się w Dużej Sali Senatu Rektoratu US 10 maja 2019 r. (piątek) w godzinach: od 09:00 do 13:30. Spotkanie jest dedykowane pracownikom naukowym.

   

  Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o środki w ramach indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych w Europie i poza nią.

   

  Podczas spotkania zostaną przedstawione kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady realizacji projektów w ramach Individual Fellowships. Oprócz tego, uczestnikom spotkania zostaną przedstawione korzyści, jakie daje uczestnictwo w tego rodzaju inicjatywie. Spotkanie ubogaci wystąpienie pana dr inż. Remigiusza Panicza – ewaluatora , który podzieli się z Państwem zdobytym doświadczeniem podczas oceny wniosków.

   

  Ewentualne pytania dot. ww. wydarzenia proszę kierować bezpośrednio do jego organizator – p. Edyty Kowalczyk-Łuc, pracownika Działu Projektów Europejskich, zajmującego się Programem Ramowym Horyzont 2020 na Uniwersytecie Szczecińskim – tel. 91 444 14 28, e-mail: edyta.kowalczyk@usz.edu.pl

   

  Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez stronę internetową do dnia 07 maja 2019r. włącznie:

   

  https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendia-indywidualne-marii-sklodowskiej-curie-szansa-na-rozwoj-miedzynarodowej-kariery-naukowej

   

  ZAPROSZENIE I PROGRAM SPOTKANIA