• 27 SIE 18
  Stypendia Marszałka dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych

  Stypendia Marszałka dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych

  Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z wyłączeniem okresu wakacyjnego.
  O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80 %. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

  Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września w 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  Wydział Edukacji i Sportu
  ul. Wyzwolenia 105
  70 – 421 Szczecin

  lub

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin.

  Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku zamieszczone są w zakładce Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na stronie internetowej www.edukacja.wzp.pl.