• 02 STY 19
  Stypendia ministra przyznane

  Stypendia ministra przyznane

  Wśród wyróżnionych stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego znalazł się Michał Gadowski, student kierunku diagnostyka sportowa Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

   

  Stypendium zostało przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w wioślarstwie podczas Mistrzostw Świata: brązowy medal w Sarasota w 2017 r. i srebrny medal w Płowdiw w 2018. Ponad 700 osób otrzymało wyróżnienia finansowe za wyjątkowe wyniki naukowe, artystyczne  i sportowe na rok akademicki 2018/2019. Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Nagrodzeni studenci otrzymają 15 tys. złotych, a doktoranci 25 tys.

   

  Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1 894 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które je otrzymały, uzyskały co najmniej 9 pkt w przypadku studentów oraz 61 pkt w przypadku doktorantów.

   

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/poznalismy-laureatow-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019