może tu
  • 14 SIE 19
  US koordynatorem projektu „GENERATION DATA”

  US koordynatorem projektu „GENERATION DATA”

  Grupa partnerów, pod przewodnictwem Uniwersytetu Szczecińskiego, rozpoczęła realizację wspólnej inicjatywy – „Generation Data”, która ma pomóc w zarządzaniu najważniejszym zasobem w dzisiejszej gospodarce – danymi.

   

  Projekt „Generation Data”, realizowany w ramach unijnego programu Erasmus+, ma na celu przygotowanie kadr akademickich do nauczania sposobów korzystania z inteligentnych danych tak, aby studenci i początkujący przedsiębiorcy zdobyli praktyczną i nowoczesną wiedzę. Ma to zostać osiągnięte poprzez:

  • stworzenie materiałów szkoleniowych zawierających przewodnik dla nauczyciela, plan zajęć, sugerowane aktywności i ćwiczenia,
  • wykształcenie grupy nauczycieli, która będzie w przystępny sposób przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną,
  • promowanie w ofercie szkoleniowej instytucji wsparcia biznesowego stworzonych przez grupę partnerów „Generation Data” materiałów edukacyjnych,
  • przygotowanie kursu szkoleniowego online.

   

  „Jak gospodarować inteligentnymi danymi?”, „jak nauczać o nich studentów i początkujących przedsiębiorców?”, „jaką wiedzę na ten temat powinni przekazywać nauczyciele akademiccy i trenerzy biznesu?” odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas kursów online i w materiałach szkoleniowych, przygotowanych w ramach projektu.

   

  Wiele małych i średnich przedsiębiorstw wciąż w niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał cyfrowych danych. Dlatego koordynatorzy „Generation Data” zamierzają wspierać prowadzących biznesy w zakresie zarządzania danymi.

   

  Projekt Generation Data współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+. Rrealizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński, Letterkenny Institute of Technology, European University Continuing Education Network, European E-learning Institute, Feltech Software Innovations Ltd i Vilnius Gediminas Technical University.

   

  Więcej informacji o działaniach projektu: generationdata.eu

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie: beniamin.zawilla@usz.edu.pl