• 20 CZE 18

  Wiceminister środowiska na międzynarodowych warsztatach w Geocentrum US

  W dniach 27-29 czerwca w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US odbędą się międzynarodowe warsztaty organizowane przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego (International Seabed Authority), autonomiczną organizację międzynarodową z siedzibą w Kingston (Jamajka), powołaną na mocy uchwalonej przez ONZ Konwencji Prawa Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). W warsztatach udział weźmie wiceminister środowiska – prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

  ISA jest organizacją, poprzez którą sygnatariusze Konwencji (wśród nich Polska) podejmują wszelkie działania odnoszące się do rejonów dna oceanicznego poza zasięgiem jurysdykcji narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów charakteryzujących się złożami kopalin mineralnych w tych rejonach.

  – Zainteresowanie Polski tymi zasobami znalazło wyraz w członkostwie naszego kraju we Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (IOM) – konsorcjum 6 krajów prowadzącym eksplorację zasobów konkrecji polimetalicznych w oparciu o kontrakt eksploracyjny z ISA na badania w przyznanym IOM obszarze dna Pacyfiku w tzw. strefie rozłamów Clarion-Clipperton. Ponadto, zgodnie z polityką surowcową państwa i przyjętym w roku 2017 rządowym programem geologicznej eksploracji oceanów (ProGeO), w lutym bieżącego roku Polska podpisała z ISA kontrakt na 15-letnią eksplorację zasobów siarczków polimetalicznych w wyznaczonym rejonie Grzbietu Środkowoatlantyckiego, dołączając do grupy kilku innych państw (Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Rosja, Republika Korei) już prowadzących taką eksplorację w różnych obszarach oceanicznych w oparciu o kontrakty eksploracyjne z ISA – wyjaśnia prof. Teresa Radziejewska z Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US funkcjonującego przy Wydziale Nauk o Ziemi.

  Poza zasobami cennych gospodarczo kopalin, jakimi są siarczki polimetaliczne, grzbiety śródoceaniczne w oceanach są rejonami występowania unikalnych (i niedostatecznie poznanych) ekosystemów, których zachowanie należy do priorytetów w międzynarodowych wysiłkach i przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska morskiego. W związku z tym uznano, że plany eksploracji powinny zostać odpowiednio powiązane z działaniami ochronnymi, co w skali regionalnej przekłada się na stworzenie Regionalnych Planów Zarządzania Środowiskiem (Regional Environmental Management Plans, REMPs).

  Warsztaty ISA w Szczecinie poświęcone będą zapoczątkowaniu procesu przygotowania ram i wytycznych dla REMPs w rejonach występowania siarczków polimetalicznych na grzbietach śródoceanicznych, w szczególności w tych obszarach dna morskiego, które objęte są kontraktami eksploracyjnymi. Do udziału w warsztatach zgłosiło się ok. 60 uczestników – będą wśród nich przedstawiciele ISA, reprezentanci kontraktorów, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska morskiego z całego świata.

  Wśród gości warsztatów ISA pojawią się między innymi:
  – Dr Sandor Mulsow, Dyrektor Office of Environmental Management and Mineral Resources (Biuro ds. Zarządzania Środowiskiem i Zasobów Mineralnych) Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (International Seabed Authority) z siedzibą w Kingston (Jamajka)
  – Maria-Sofia Villanueva, Komisja Europejska
  – Piotr Nowak, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska
  – Profesor Cindy Van Dover, Duke University, Durham (Karolina Północna), USA
  – Profesor Tomasz Abramowski, Dyrektor Generalny Wspólnej Organizacji Interoceanmetal z siedzibą w Szczecinie
  – Profesor David Billett z Deep Seas Environmental Solutions Ltd.
  – Dr Matthew Gianni z Deep Sea Conservation Coalition.

  Więcej informacji…