może tu
  • 11 WRZ 19
  Wspólny projekt US i KWP w Szczecinie

  Wspólny projekt US i KWP w Szczecinie

  Uniwersytet Szczeciński, świadomy swojej misji publicznej i zadań społecznych jakie stoją obecnie przed uczelnią, podjął decyzję o realizacji projektu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego – „#donthejt”. Inicjatywa wspierana jest Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

   

  W środę, 11 września, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały przedstawione szczegóły projektu. Bezpośrednio po jej zakończeniu, o godz. 9:30, rozpoczęło się szkolenie dla zaangażowanych w projekt funkcjonariuszy policji, pracowników akademickich i młodzieży akademickiej.

   

  Projekt „#donthejt” zakłada przeprowadzenie przez przedstawicieli środowiska akademickiego i policji szeregu akcji profilaktycznych, polegających na przeciwdziałaniu hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego. Będzie składał się z następujących wydarzeń:

   

  warsztaty profilaktyczne „#donthejt” – organizowane w 20 szkołach średnich województwa zachodniopomorskiego i dodatkowo w 10 szkołach szczecińskich;

   

  pokój tajemnic „co kryje hejt?” – specjalnie zaprojektowane miejsca edukacyjne, w którym grupy młodzieży będą mogły dowiedzieć się czym jest hejt w sieci i jak się przed nim bronić;

   

  szkolenie dla funkcjonariuszy policji, pracowników akademickich i młodzieży akademickiej zaangażowanej w realizację projektu – podczas którego zostaną przekazane informacje dotyczące realizacji zadań;

   

  warsztaty stand up „wyśmiej hejt”–  o hejcie na wesoło, poprzez zajęcia z komikiem, organizatorzy postarają się pokazać, że stosowanie hejtu powinno mieć konsekwencje prawne, jednak powinniśmy nabrać do niego dystansu i nauczyć się z nim postępować;

   

  spot filmowy pod nazwą „#donthejt” – przestrzegający przed skutkami hejtu w internecie i jego konsekwencjami dla młodego człowieka;

   

  wystawa fotograficzna „#donthejt” – ukazująca przebieg prac podczas projektu. Zdjęcia zostaną wydrukowane na płytach PCV. Wernisaż fotograficzny odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt, następnie wystawa zostanie zainstalowana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace będą przedstawiać wspólną pracę przedstawicieli kół naukowych i funkcjonariuszy policji z młodzieżą szkolną.

   

  symulacja rozprawy karnej „skaż hejt na hejt” – wydarzenie z udziałem młodzieży szkolnej,w którym oskarżonym będzie „hejt”, któremu zostaną mu postawione zarzuty czynów skutkujących  zachowaniami demoralizującymi wśród młodzieży i samobójstwami;

   

  konferencja podsumowująca projekt – podczas spotkania zostaną zaprezentowane efekty wszystkich podjętych działań w ramach realizacji projektu „#donthejt”.